Hubungi Kami

Jika anda mempunyai pertanyaan atau soalan, sila isi borang berikut untuk menghubungi kami. Terima kasih.

Your IC Number, Passport Or Military IdentificationAlamat

Bahagian Pembangunan, Perkhidmatan dan Pembudayaan STI,
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC),
Aras 5, Blok C5, Parcel C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Wilayah,
62662 Putrajaya.

Waktu Operasi

Isnin-Khamis: 8.30 am - 5.30 pm

Jumaat: 8.30 am - 12.15 pm / 2.45 pm - 5.30 pm

Telefon: 03-8885 8049 / 03-8885 8272 / 03-8885 8864

Emel:helpdesk-risemestecc.gov.my